This site has been archived on 16/12/2015
16/12/2015
(click for more information)
Научни изследвания и иновации
Науката: точно за момичета!
Accessibility tools

Service tools

Език

Navigation path

Основно меню

За този сайт

След 3-годишна дейност кампанията „Науката: точно за момичета!“ се преобразува в „Hypatia“, тригодишен проект, финансиран по линия на „Хоризонт 2020“ — програмата за научни изследвания и иновации на ЕС.

„Hypatia“ ще надгражда своите дейности на базата на наследството от кампанията като привлича момичета и момчета на възраст 13—18 години както в училищна, така и в извънучилищна среда. Акцентът ще бъде поставен върху ангажирането на тези подрастващи със STEM (образование в сферата на науката, технологиите, инженерните дейности и математиката) по начин, който приобщава и двата пола, и насочването на отношението на специалистите в областта на образованието по STEM към практики, които приобщават и двата пола.

За целта „Hypatia“ ще свърже научни центрове и музеи, училища, изследователски институции и представители на промишлеността, с експерти по въпросите на пола и със самите подрастващи. Тези групи заинтересовани лица ще работят заедно на национално и европейско равнище чрез центрове, където ще съразработват съдържание и ще организират съвместно дейности.

Кампанията продължава чрез „Hypatia“!

„Hypatia“ поема Фейсбук страницата, така че ще продължите да научавате новини за жените в сферата на науката! Освен това уебсайтът на „Hypatia“ ще стане достъпен през март 2016 г.: информирайте се! Надяваме се, че ще продължите да следите кампанията!

Обща информация

На 21 юни 2012 г. европейският комисар по въпросите на научните изследвания и иновациите Мойра Гейгън-Куин даде начало на кампанията „Жените в сферата на научните изследвания и иновациите“, за да насърчи повече представители на нежния пол да избират научноизследователски кариери.

През 2012 г. жените съставляват 46 % от докторантите в ЕС. Независимо от това представителите на нежния пол съставляват само 33 % от изследователите. Едва 20 % от академиците от най-високо ниво са жени и само в един на десет университета на територията на Европейския съюз поста ректор се заема от жена. Европа се нуждае от повече научни изследвания и иновации за създаване на предпоставки за растеж и разкриване на нови работни места; ето защо слабото представяне на жените в сферата на научните изследвания е едновременно несправедливо и неблагоприятно за икономическия растеж.

Под лозунга „Науката: точно за момичета!“ кампанията е насочена към момичета на възраст 13–18 г., особено тези, които обикновено не биха проявили интерес към кариера в сферата на научните изследвания, като ги насърчава да изучават наука. Чрез онлайн и присъствени дейности с вдъхновяващи жени учени, които са примери за подражание, кампанията достига до юношите и ще им предостави информация за вълнуващите страни и предизвикателствата на това да бъдеш професионален учен или инженер.

От 2013 г. насам кампанията под надслов „Науката: точно за момичета!“ си сътрудничи с други европейски инициативи, например Конкурса на Европейския съюз за млади учени (EUCYS) и финансирания по линия на ЕС проект „SCIENTIX“, европейската платформа за учители по природни науки.

Благодарение на партньорството с проекта „SCIENTIX“, в момента кампанията също се обръща към учители, като повишава информираността им по отношение на равенството между половете в класната стая. 

Кампанията „Жените в сферата на научните изследвания“ е част от по-широката стратегия на ЕС за равенството между половете в сферата на научните изследвания и иновациите. Тя включва широк набор от дейности, които имат за цел: 1) да разрешат слабото представяне на жените в научноизследователските професии; 2) да включат полово-обусловеното измерение във всички области на научните изследвания; и 3) да модернизират научноизследователските институции и по-конкретно управлението на техните човешки ресурси.

 

За наличните езици:

Уебсайтът „Науката: точно за момичета!“ предоставя информация на всички официални езици на ЕС. В определени моменти и за определени раздели, обаче, версията на вашия език може да не е налична в очакване на официалния превод.