This site has been archived on 16/12/2015
16/12/2015
(click for more information)
Výzkum a inovace
Věda je pro holky!
Accessibility tools

Service tools

Jazyk

Navigation path

Hlavní menu

O těchto stránkách

Po třech letech předává kampaň „Věda je pro holky!“ štafetu Hypatii, tříletému projektu, který je financován z výzkumného a inovačního programu EU Horizont 2020.

Hypatia bude své aktivity stavět na poselství této kampaně a zapojí dívky i chlapce ve věku od 13 do 18 let ve školách i při mimoškolní činnosti. Pozornost se bude zaměřovat na tyto dospívající v oblasti přírodních věd, technologií, inženýrství a matematiky způsobem začleňujícím obě pohlaví a bude si všímat postojů pedagogů v těchto oborech k postupům, které více zapojují dívky i chlapce.

Za tímto účelem spojí Hypatia vědecká centra a muzea, školy, výzkumné ústavy a průmysl s odborníky na problematiku rovnosti pohlaví a samotnými dospívajícími. Tyto skupiny zúčastněných stran budou spolupracovat na vnitrostátní i evropské úrovni prostřednictvím center a budou tak společně vytvářet obsah a organizovat činnosti.

Kampaň pokračuje prostřednictvím Hypatie!

Hypatia přebírá facebookovou stránku, takže budete i dále zjišťovat novinky o ženách ve vědě! Kromě toho bude od března 2016 k dispozici internetová stránka Hypatia: zůstaňte naladěni! Doufáme, že zůstanete kampani věrni!

Kontext

Dne 21. června 2012 zahájila Máire Geoghegan-Quinnová, komisařka EU pro výzkum a inovace, kampaň „Ženy ve světě výzkumu a inovací“, jejímž cílem je povzbudit více žen k tomu, aby se rozhodly pro pracovní dráhu ve výzkumu.

V roce 2012 na ženy připadalo 46 procent všech doktorátů (PhD) v EU. Ženy však tvořily jen 33 % výzkumných pracovníků. Pouze 20 % špičkových akademických pracovníků byly ženy a rektorku má pouze každá desátá univerzita v Evropské unii. Evropa potřebuje více výzkumu a inovací ke stimulaci růstu a vytváření pracovních míst, a proto je nedostatečné zastoupení žen ve výzkumu jednak nespravedlivé, a jednak špatné pro hospodářský růst.

Pod sloganem „Věda je pro holky!“ se kampaň zaměřuje na dívky ve věku od 13 do 18 let – zejména na ty, které by za normálních okolností neměly o práci ve výzkumu zájem – a povzbuzuje je k vědeckému studiu. Prostřednictvím on-line i osobních činností ve spolupráci s inspirujícími příklady mezi vědeckými pracovnicemi se kampaň těmto dospívajícím dívkám věnuje a poskytuje jim realistické informace o tom, jaké radosti i výzvy zažívají profesionální vědecké pracovnice či inženýrky.

Od roku 2013 se kampaň „Věda je pro holky!“ spojila s dalšími evropskými iniciativami, jako je Evropská unie pro mladé vědce (EUCYS) a projekt „SCIENTIX“ financovaný z EU, který je evropskou platformou pro učitele vědy.

Prostřednictvím partnerství s projektem SCIENTIX nyní kampaň cílí i na učitele s cílem zvýšit jejich povědomí o rovnosti mezi chlapci a děvčaty ve třídě. 

Kampaň „Ženy ve světě výzkumu a inovací“ je součástí širší strategie EU pro rovnost mezi muži a ženami ve výzkumu a inovacích. Obsahuje širokou škálu aktivit, jejichž cílem je 1) řešit nedostatečné zastoupení žen ve výzkumu, 2) integrovat rozměr rovnosti mezi muži a ženami do všech oblastí výzkumu a 3) modernizovat výzkumné instituce, zejména jejich řízení lidských zdrojů.

O dostupných jazycích:

Internetová stránka „Věda je pro holky!“ poskytuje informace ve všech úředních jazycích EU. Někdy se může stát, že určitý obsah je v požadované jazykové verzi nedostupný a čeká se na jeho překlad.

Dále upozorňujeme, že referenčním zdrojem je anglická verze (angličtina sloužila jako zdrojový jazyk pro všechny překlady).