This site has been archived on 16/12/2015
16/12/2015
(click for more information)
Forskning og innovation
Science: også for piger!
Accessibility tools

Service tools

Sprog

Navigation path

Hovedmenu

Om netstedet

Kampagnen Naturfag: også for piger! har kørt i over tre år og bliver nu givet videre til Hypatia, et treårigt projekt, der bliver finansieret af Horisont 2020 — EU's forsknings- og innovationsprogram.

Hypatia vil basere sine aktiviteter på arven fra kampagnen og inddrage 13-18-årige piger og drenge, både i og uden for skolemiljøet. Projektet vil fokusere på at inddrage denne gruppe af teenagere i STEM (videnskab, teknologi, teknik og matematik) på en kønsinkluderende måde og påvirke STEM-læreres tilgang henimod mere kønsinkluderende praksisser.

Til det formål vil Hypatia samle videnskabscentre og -museer, skoler, forskningsinstitutioner og -industri samt eksperter i ligestilling og teenagerne selv. Disse grupper af interessenter skal samarbejde på nationalt og europæisk plan via samlingspunkter og i fællesskab udvikle indholdet og planlægge aktiviteterne.

Kampagnen fortsætter via Hypatia!

Hypatia overtager Facebook-siden, så du stadig kan følge med i nyhederne om kvinder i naturfag! Derudover vil Hypatias websted være tilgængeligt fra marts 2016: glæd dig! Vi håber, at du vil fortsætte med at følge kampagnen!

Baggrundsoplysninger

Den 21. juni 2012 lancerede EU-kommissær for Forskning og Innovation, Máire Geoghegan-Quinn, kampagnen »Kvinder i forskning og innovation« med det formål at opfordre endnu flere kvinder til at vælge en forskerkarriere.

I 2012 udgjorde kvinderne 46 % af de ph.d.-studerende i EU. Men de udgjorde kun 33 % af forskerne. Kun 20 % af de højeste akademiske stillinger var besat af kvinder, og kun et ud af ti universiteter i EU har en kvindelig rektor. Europa har behov for mere forskning og innovation for at stimulere vækst og beskæftigelse, og underrepræsentationen af kvinder inden for forskning gavner ikke den økonomiske vækst.

Under sloganet »Naturfag: også for piger!« målrettes kampagnen mod piger i alderen 13-18 år — og navnlig de piger, som ellers ikke ville fatte interesse for en karriere som forsker ­-­­ og opfordrer dem til at studere naturvidenskab. Gennem aktiviteter på nettet og i virkeligheden, hvor inspirerende kvindelige rollemodeller og videnskabsfolk deltager, henvender kampagnen sig til teenagepigerne med faktuelle oplysninger om, hvor spændende og udfordrende en karriere som forsker eller udvikler kan være.

Siden 2013 er kampagnen »Naturfag: også for piger!« gået sammen med andre EU-initiativer som for eksempel EU-konkurrencen for unge forskere og det EU-finansierede projekt »SCIENTIX«, den europæiske platform for naturvidenskabslærere.

Gennem et samarbejde med SCIENTIX-projektet henvender kampagnen sig nu også til lærere og gør dem opmærksom på lighed mellem kønnene i klasserne.

Kampagnen »Kvinder i forskning og innovation« er et element i EU's strategi for ligestilling inden for forskning og innovation. Den omfatter en lang række aktiviteter, der har til formål at 1) rette op på kvindernes underrepræsentation inden for forskning, 2) integrere kønsaspektet i alle områder af forskning og 3) modernisere forskningsinstitutionerne, især deres HR-ledelse.


 

Tilgængelige sprog

Netstedet »Naturfag: også for piger!« stiller information til rådighed på alle officielle EU-sprog. Dog kan enkelte dele af indholdet på givne tidspunkter stadig være under oversættelse.

Bemærk, at den engelske sprogversion er gældende i tvivlstilfælde (engelsk er den originale sprogversion, der er udgangspunkt for alle oversættelser).