This site has been archived on 16/12/2015
16/12/2015
(click for more information)
Teadus ja innovatsioon
Tüdrukud reaalteadusi vallutama!
Accessibility tools

Service tools

Keel

Navigation path

Peamenüü

Selle saidi kohta

Üle kolme aasta tegutsenud kampaania „Tüdrukud reaalteadusi vallutama!” annab nüüd teatepulga üle uuele kolmeaastasele projektile Hypatia, mida rahastatakse ELi teadusuuringute ja innovatsiooni programmi „Horisont 2020” kaudu.

Hypatia eesmärk on eelmisele kampaaniale tuginedes kaasata 13–18aastaseid tüdrukuid ja poisse nii õppetöö käigus kui ka väljaspool seda. Põhitähelepanu all on nende noorte kaasamine loodusteaduste, tehnoloogia, inseneriteaduste ja matemaatika õppimisele nii, et oleks piisavalt arvesse võetud soolist võrdõiguslikkust, ning ka nende valdkondade õpetajate hoiakute suunamine enam soolise võrdõiguslikkusega arvestamise poole.

Sellel eesmärgil püüab projekt Hypatia viia teaduskeskused, muuseumid, koolid, teadusasutused ja tööstusettevõtted kokku soolise võrdõiguslikkuse asjatundjate ja noorte endiga. Need sidusrühmad teevad keskuste kaudu koostööd riiklikul ja Euroopa tasandil, arendades ja korraldades ühiselt nende sisu ja tegevust.

Kampaania jätkub projektiga Hypatia!

Hypatia võtab üle ka Facebooki lehe ja seega leiab sealt ka edaspidi uudiseid naiste tegevuse kohta teadusmaailmas. Lisaks avab Hypatia märtsis 2016 oma veebisaidi. Loodame, et hoiate ka edaspidi kampaanial silma peal.

Taustteave

21. juunil 2012 avas ELi teaduse ja innovatsiooni volinik Máire Geoghegan-Quinn kampaania „Naised teaduses ja innovatsioonis”, et julgustada naisi teaduskarjääri kasuks otsustama.

2012. aastal oli Euroopa Liidus doktorikraadi saanute seas naisi 46%. Samas oli teadlaste seas naisi vaid 33%. Tipptasemel akadeemikute seas oli naisi vaid 20% ning kõigest iga kümnendat ELi ülikooli juhtis naisrektor. Arvestades, et majanduskasvu ja tööhõive suurendamiseks tuleb Euroopas teadusele ja innovatsioonile rohkem rõhku panna, on naiste alaesindatus teaduses ühtaegu ebaõiglane ja majanduskasvu pärssiv.

Kampaania pöördub loosungiga „Tüdrukud reaalteadusi vallutama!” 13–18aastaste tüdrukute poole – võttes sihikule eelkõige need, keda teaduskarjäär reeglina ei huvita – ja julgustab neid reaalteadusi õppima. Kampaania pakub võimalusi kohtuda inspireerivate ja eeskujuks sobivate naisteadlastega nii veebis kui silmast silma, püüdes anda teismelistele reaalset ettekujutust elukutselise teadlase või inseneri ametiga kaasnevatest väljakutsetest.

Alates 2013. aastast on kampaania „Tüdrukud reaalteadusi vallutama!” teinud koostööd teiste Euroopa algatustega, nagu Euroopa Liidu noorte teadlaste konkurss (EUCYS) ja ELi rahastatud projekt „SCIENTIX”, üleeuroopaline platvorm reaalainete õpetajatele.

Koostöös projektiga SCIENTIX ongi nüüd sihikule võetud ka õpetajad, kellele soovitakse paremini teadvustada soolist võrdõiguslikkust klassiruumis.

Kampaania „Naised teaduses ja innovatsioonis” on osa laiemast ELi strateegiast soolise võrdõiguslikkuse tagamiseks teadusuuringute ja innovatsiooni alal. Selle raames korraldatakse kõikvõimalikke tegevusi, mille eesmärk on 1) leevendada naiste alaesindatust teadlaste seas, 2) tuua kõigisse uurimisvaldkondadesse soolist mõõdet ja 3) kaasajastada teadusasutusi, eelkõige personalijuhtimise poole pealt.

 

Pakutavad keeled

Veebisaidilt „Tüdrukud reaalteadusi vallutama!” leiab teavet kõigis ELi ametlikes keeltes. Võib juhtuda, et osa materjale pole mõnel ajahetkel soovitud keeles saadaval, vaid alles ootab tõlkimist.

Lisaks tuleb arvestada, et sisu osas peaks tuginema ingliskeelsele versioonile (arvestades, et inglise keel on kõigi tõlgete lähtekeeleks).