This site has been archived on 16/12/2015
16/12/2015
(click for more information)
Tutkimus ja innovointi
Tiede on tyttöjen juttu!
Accessibility tools

Service tools

Kieli

Navigation path

Päävalikko

Tietoa sivustosta

Kampanja ”Tiede on tyttöjen juttu!” on ollut käynnissä yli kolme vuotta ja siirtyy nyt osaksi kolmivuotista Hypatia-hanketta, jota rahoitetaan EU:n tutkimus- ja innovointiohjelmasta ”Horisontti 2020”.

Hypatia-hankkeen toimet perustuvat Tiede on tyttöjen juttu! -kampanjan saavutuksiin, ja niillä pyritään tavoittamaan 13–18-vuotiaita tyttöjä ja poikia sekä kouluympäristössä että sen ulkopuolella. Painopisteenä on innostaa nuoria opiskelemaan STEM-aineita (luonnontieteet, teknologia, insinööritieteet ja matematiikka) sukupuolia syrjimättömällä tavalla ja muokata STEM-koulutuksen ammattilaisten asenteita enemmän molempia sukupuolia osallistaviksi.

Tavoitteen saavuttamiseksi Hypatia tuo yhteen tiedekeskuksia ja museoita, kouluja, tutkimuslaitoksia ja teollisuutta sekä tasa-arvoasiantuntijoita ja tietenkin itse nuoria. Nämä sidosryhmät työskentelevät yhdessä kansallisella ja eurooppalaisella tasolla keskusten kautta kehittäen yhdessä sisältöä ja järjestäen toimintaa.

Kampanja jatkuu Hypatian kautta!

Hypatia ottaa hoitaakseen kampanjan Facebook-sivun, joten tarjolla on jatkossakin uutisia naisista tieteessä. Lisäksi Hypatian verkkosivut ovat käytettävissä maaliskuusta 2016 alkaen – pysy kuulolla! Toivomme, että seuraat kampanjaa jatkossakin!

Taustatietoa

EU:n tutkimus-, innovointi- ja tiedeasioista vastaava komissaari Máire Geoghegan-Quinn käynnisti 21. kesäkuuta 2012 kampanjan ”Naiset tutkimuksessa ja innovoinnissa”, jonka tarkoituksena on kannustaa nykyistä useampia naisia valitsemaan tutkijanura.

Vuonna 2012 EU:ssa 46 prosenttia tohtorintutkinnon suorittajista oli naisia. Tutkijoista kuitenkin vain 33 prosenttia oli naisia. Vain 20 prosenttia huippututkijoista oli naisia ja vain yhdessä kymmenestä Euroopan unionin yliopistosta oli nainen rehtorina. Eurooppa tarvitsee lisää tutkimusta ja innovaatiota kasvun vauhdittamiseksi ja työpaikkojen luomiseksi, joten naisten aliedustus tutkimuksessa on sekä epäoikeudenmukaista että huono asia talouskasvun kannalta.

Kampanjan iskulauseella ”Tiede on tyttöjen juttu!” pyritään tavoittamaan 13–18-vuotiaita tyttöjä – erityisesti sellaisia, jotka eivät muutoin olisi kiinnostuneita tutkimusurasta – ja rohkaisemaan heitä opiskelemaan tieteitä. Kampanja tarjoaa teini-ikäisille todellista tietoa tutkijan tai insinöörin ammatin mielenkiinnosta ja haasteista. Apuna ovat verkon kautta järjestettävät ja henkilökohtaiset tapaamiset innostavien roolimalleina toimivien naistutkijoiden kanssa.

Vuoden 2013 jälkeen kampanja ”Tiede on tyttöjen juttu!” on toiminut yhdessä muiden eurooppalaisten aloitteiden kanssa, kuten Nuorten tutkijoiden EU-kilpailu (EUCYS) ja EU:n rahoittama hanke ”SCIENTIX”, eurooppalainen luonnontieteiden opetuksen portaali.

SCIENTIX-hankkeen kumppanuuden myötä kampanja suunnataan nyt myös opettajille lisäämällä heidän tietoisuuttaan sukupuolten tasa-arvosta luokassa.

”Naiset tutkimuksessa ja innovoinnissa” -kampanja on osa laajempaa EU:n strategiaa sukupuolten välisen tasa-arvon edistämiseksi tutkimuksessa ja innovoinnissa. Kampanja sisältää monia toimia, joiden tavoitteena on 1) kiinnittää huomiota naisten aliedustukseen tutkimuksessa, 2) sisällyttää tasa-arvoasiat kaikkiin tutkimusaloihin ja 3) nykyaikaistaa tutkimuslaitoksia ja erityisesti niiden henkilöstöpolitiikkaa.

 

Käytettävissä olevat kielet

”Tiede on tyttöjen juttu!” -verkkosivustolla on tarjolla tietoa kaikilla EU:n virallisilla kielillä. Joskus ja joidenkin sisältöjen osalta haluamasi kieli saattaa kuitenkin puuttua, koska käännösprosessi on kesken.

Lisäksi huomautamme, että englanninkielinen versio on määräävä (kaikki käännökset tehdään englannin kielestä).