This site has been archived on 16/12/2015
16/12/2015
(click for more information)
Moksliniai tyrimai ir inovacijos
Tikslieji mokslai tinka ir mergaitėms!
Accessibility tools

Service tools

Kalba

Navigation path

Pagrindinis meniu

Apie svetainę

Daugiau negu trejus metus vykusi kampanija „Tikslieji mokslai tinka ir mergaitėms!“ perduoda estafetę projektui „Hipatija“. Trejus metus truksiantis projektas bus finansuojamas pagal ES mokslinių tyrimų ir inovacijų programą „Horizontas 2020“.

Projekto „Hipatija“ veikla bus paremta kampanijos rezultatais ir skirta 13–18 metų merginoms ir vaikinams mokyklos aplinkoje bei už jos ribų. Pagrindinis dėmesys bus skiriamas šių paauglių įtraukimui į MTIM (mokslo, technologijų, inžinerijos ir matematikos) veiklą, atsižvelgiant į lyčių aspektą, ir MTIM švietimo specialistų požiūriui į praktiką, kurioje būtų labiau atsižvelgiama į lyčių aspektą.

Tuo tikslu projektas „Hipatija“ suvienys mokslo centrus, muziejus, mokyklas, mokslinių tyrimų institucijas ir pramonę su lyčių klausimų ekspertais ir pačiais paaugliais. Šios suinteresuotųjų subjektų grupės drauge dirbs nacionaliniu ir europiniu lygmenimis, centruose kurdamos turinį ir organizuodamos įvairią veiklą.

Kampanija toliau tęsiama įgyvendinant projektą „Hipatija“!

Projektas „Hipatija“ perima „Facebook“ paskyrą, todėl ir toliau gausite naujienas apie moteris mokslo srityje! Be to, 2016 m. kovo mėn. pradės veikti projekto „Hipatija“ interneto svetainė. Sekite naujienas! Tikimės, kad ir toliau domėsitės kampanija!

Bendra informacija

2012 m. birželio 21 d. už mokslinius tyrimus ir inovacijas atsakinga ES Komisijos narė Máire Geoghegan-Quinn paskelbė kampaniją „Moterys mokslinių tyrimų ir inovacijų pasaulyje“, kuria siekiama paskatinti daugiau moterų pasirinkti tiksliuosius mokslus.

2012 m. moterys sudarė 46 % visų daktaro laipsnį turinčių asmenų ES, tačiau tik 33 % mokslinių tyrimų darbuotojų. Tik 20 % aukščiausio lygio dėstytojų buvo moterys, ir tik vienas iš dešimties universitetų Europos Sąjungoje turėjo moterį rektorę. Europai būtina plėtoti mokslinius tyrimus ir inovacijas, kad augtų jos ekonomika ir būtų kuriamos naujos darbo vietos, todėl maža moterų dalis mokslo pasaulyje yra ne tik nesąžininga, bet ir kenkia ekonomikos augimui.

Su šūkiu „Tikslieji mokslai tinka ir mergaitėms!“ kampanija skirta 13–18 metų mergaitėms, ypač toms, kurios įprastomis aplinkybėmis nesusidomėtų karjera mokslinių tyrimų srityje, ir skatina jas studijuoti tiksliuosius mokslus. Vykdydama internetinę bei tiesioginę veiklą ir remdamasi sektinais moterų mokslininkių pavyzdžiais, kampanija teikia paauglėms mergaitėms informaciją apie profesionalios mokslinės karjeros įdomybes bei iššūkius.

Nuo 2013 m. kampanija „Tikslieji mokslai tinka ir mergaitėms!“ sujungė savo pastangas su kitomis Europos iniciatyvomis, kaip antai Europos Sąjungos jaunųjų mokslininkų konkursas (EUCYS) ir ES finansuojamas projektas „SCIENTIX“ (Europos platforma tiksliųjų mokslų mokytojams).

Dėl savo partnerystės su „SCIENTIX“ projektu dabar kampanija apima ir mokytojus, didindama jų informuotumą apie lyčių lygybę klasėje.

Kampanija „Moterys mokslinių tyrimų ir inovacijų pasaulyje“ yra platesnės ES strategijos dėl lyčių lygybės mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje dalis. Ją sudaro įvairi veikla, kuria siekiama: 1) didinti mokslinių tyrimų srityje dirbančių moterų dalį; 2) integruoti lyčių dimensiją į visas mokslinių tyrimų sritis ir 3) modernizuoti mokslinių tyrimų institucijas, ypač jų žmogiškųjų išteklių valdymą.

 

Apie kalbas

Tinklalapyje „Tikslieji mokslai tinka ir mergaitėms!“ informacija teikiama visomis oficialiomis ES kalbomis. Tačiau tam tikru metu ir tam tikras turinys jūsų kalba gali būti neprieinamas kol bus išverstas.

Be to, atkreipkite dėmesį, kad tiksliausią informaciją rasite anglų kalba, nes iš jos verčiama į visas kitas kalbas.