This site has been archived on 16/12/2015
16/12/2015
(click for more information)
Pētniecība un inovācija
Meitenēm pieder zinātnes pasaule!
Accessibility tools

Service tools

Valoda

Navigation path

Galvenā izvēlne

Par šo vietni

Pēc vairāk nekā trīs gadu darbības kampaņas “Meitenēm pieder zinātnes pasaule!” stafeti pārņem trīs gadus ilgs projekts Hypatia, kas tiek finansēts no programmas “Apvārsnis 2020” — ES programmas pētniecībai un inovācijai — līdzekļiem.

Hypatia darbību attīstīs, pamatojoties uz šīs kampaņas rezultātiem un iesaistot 13–18 gadus vecas meitenes un zēnus gan no skolām, gan citas vides. Tajā galvenā uzmanība tiks pievērsta šo pusaudžu iesaistīšanai zinātnes, tehnoloģiju, inženierzinātņu un matemātikas izglītībā (STEM), ievērojot dzimumu līdztiesību un rosinot STEM izglītības profesionāļus ieviest tādu praksi, kurā vairāk tiek ievērota dzimumu līdztiesība.

Lai to paveiktu, projektā Hypatia tiks iesaistīti zinātnes centri un muzeji, skolas, pētniecības iestādes un nozares pārstāvji, kā arī eksperti dzimumu līdztiesības jautājumos un paši pusaudži. Šīs ieinteresēto personu grupas kopīgi strādās sadarbības centros valsts un Eiropas līmenī, kopā izstrādājot saturu un organizējot kampaņas pasākumus.

Šī kampaņa savu darbību turpina kā Hypatia!

Hypatia pārņem šīs kampaņas Facebook lapu, tāpēc arī turpmāk varēsiet uzzināt jaunumus par sievietēm zinātnes pasaulē! Turklāt, sākot ar 2016. gada martu, būs pieejama Hypatia tīmekļa vietne — sekojiet jaunumiem! Ceram, ka turpināsiet sekot šai kampaņai!

Vispārīga informācija

2012. gada 21. jūnijā ES pētniecības un inovācijas komisāre Moire Gēgena-Kvinna (Máire Geoghegan-Quinn) atklāja kampaņu “Sievietes pētniecības un inovācijas nozarē”, lai mudinātu sievietes biežāk izvēlēties pētnieka profesiju.

2012. gadā Eiropas Savienībā doktora grādu (PhD) ieguva 46 % sieviešu, tomēr tikai 33 % no visiem pētniekiem ir sievietes. Tikai 20 % augstākā līmeņa akadēmiķu ir sievietes, un tikai katrā desmitajā Eiropas Savienības augstskolā rektore ir sieviete. Eiropai vajag plašāku pētniecību un inovāciju, lai veicinātu izaugsmi un radītu jaunas darbavietas, tāpēc sieviešu trūkums pētniecības jomā ir netaisnība un kavē ekonomisko izaugsmi.

Kampaņa ar saukli “Meitenēm pieder zinātnes pasaule!” ir pievērsta meitenēm vecumā no 13 līdz 18 gadiem, īpaši tām, kurām līdz šim nav bijusi doma pievērsties pētnieka profesijai, mudinot viņas studēt zinātni. Īstenojot iedvesmojošus kampaņas virtuālos un dzīvos pasākumus sadarbībā ar zinātniecēm, kuru pieredze ir atdarināšanas vērta, pusaudzes uzzina patiesību par aizraujošām iespējām un pārbaudījumiem, ko sniedz zinātnieces vai inženieres profesija.

Kopš 2013. gada kampaņa “Meitenēm pieder zinātnes pasaule!” ir apvienota ar citām Eiropas iniciatīvām, piemēram, Eiropas Savienības Jauno zinātnieku konkursu (EUCYS) un ES finansēto projektu “SCIENTIX” — Eiropas platformu zinātnes skolotājiem.

Īstenojot partnerību ar SCIENTIX projektu, kampaņa tagad ir vērsta arī uz skolotājiem, veidojot to izpratni par dzimumu līdztiesību klasē. 

Kampaņa “Sievietes pētniecības un inovācijas nozarē” ietilpst plašākā ES stratēģijā dzimumu līdztiesībai pētniecības un inovācijas nozarē. Stratēģijā paredzēts plašs pasākumu klāsts ar mērķi: 1) piesaistīt pietiekami daudz sieviešu pētnieka profesijai; 2) visās pētniecības jomās integrēt dzimumu dimensiju; 3) modernizēt pētniecības iestādes, it īpaši cilvēkresursu vadību tajās.

 

Par valodu izvēli

Informācija tīmekļa vietnē “Meitenēm pieder zinātnes pasaule!” ir pieejama visās ES oficiālajās valodās. Tomēr dažkārt var gadīties, ka kāda satura daļa nav pieejama jūsu izvēlētajā valodā, jo vēl nav pārtulkota.

Tāpat, lūdzu, ņemiet vērā, ka par pamatu jāizmanto vietnes versija angļu valodā (jo tā ir avota valoda visām vietnes tulkotajām versijām).