This site has been archived on 16/12/2015
16/12/2015
(click for more information)
Onderzoek en innovatie
Wetenschap: echt iets voor meisjes!
Accessibility tools

Service tools

Taal

Navigation path

Hoofdmenu

Over deze site

Na een looptijd van drie jaar wordt de campagne „Wetenschap: echt iets voor meisjes!” nu overgedragen aan Hypatia, een driejarig project dat gefinancierd wordt door Horizon 2020, het EU-programma voor onderzoek en innovatie.

De activiteiten van Hypatia vormen een voortzetting van de erfenis van de campagne, ze richten zich op meisjes en jongens tussen 13 en 18 jaar binnen en buiten de schoolomgeving. De aandacht gaat uit naar de deelname van deze tieners aan STEM (Science, Technology, Engineering and Math education - wetenschap, technologie, engineering en wiskunde) aan de hand van een genderinclusieve aanpak. Er is ook aandacht voor de houding van STEM-onderwijsdeskundigen, die zich meer moeten richten op genderinclusieve praktijken.

Om dit te bereiken brengt Hypatia wetenschapscentra en -musea, scholen, onderzoeksinstellingen en de industrie samen met genderdeskundigen en de tieners zelf. Deze groepen belanghebbenden zullen via hubs samenwerken op nationaal en Europees niveau en de inhoud en activiteiten samen ontwikkelen en organiseren.

De campagne wordt via Hypatia voortgezet!

Hypatia neemt de Facebookpagina over, zodat je nieuwtjes over vrouwen in de wetenschap kunt blijven ontdekken. Hypatia lanceert ook een website die beschikbaar komt in maart 2016: mis het niet! We hopen dat je de campagne blijft opvolgen.

Achtergrondinformatie

Op 21 juni 2012 gaf EU-commissaris voor Onderzoek en Innovatie Máire Geoghegan-Quinn het startschot voor de campagne „Vrouwen in onderzoek en innovatie”, om meer vrouwen aan te sporen wetenschappelijk onderzoeker te worden.

In 2012 vertegenwoordigden vrouwen 46 % van al wie een doctorstitel behaalde in de EU, maar ze vormden slechts 33 % van de onderzoekers. Slechts 20 % van de top-academici bestond uit vrouwen en maar één op de tien universiteiten in de Europese Unie had een vrouwelijke rector. Europa heeft meer onderzoek en innovatie nodig om groei en de creatie van banen te stimuleren, en bijgevolg is de ondervertegenwoordiging van vrouwen in het onderzoek niet alleen oneerlijk, maar ook slecht voor de economische groei.

Met de slagzin „Wetenschap: echt iets voor meisjes!” richt de campagne zich op meisjes van dertien tot achttien jaar, en dan vooral op meisjes die normaal geen interesse zouden hebben voor een carrière als onderzoeker, en stimuleert hen om een wetenschappelijke studie te gaan doen. Via persoonlijke en onlineactiviteiten met inspirerende vrouwelijke rolmodellen uit de wetenschap spreekt de campagne deze tieners aan en geeft hen concrete informatie over de spannende en uitdagende aspecten van een carrière als professioneel wetenschapper of ingenieur.

Sinds 2013 werkt de campagne „Wetenschap: echt iets voor meisjes” samen met andere Europese initiatieven zoals de EU-wedstrijd voor jonge wetenschappers (Eucys) en het door de EU gefinancierde project „Scientix”, de gemeenschap voor wetenschapsonderwijs in Europa.

Met de samenwerking met het Scientix-project richt de campagne zich nu ook op docenten, zodat er in de klas meer aandacht komt voor gendergelijkheid.

De campagne „Vrouwen in onderzoek en ontwikkeling” maakt deel uit van een bredere EU-strategie voor gendergelijkheid in onderzoek en innovatie. Die omvat een brede waaier van activiteiten die bedoeld zijn om 1) de ondervertegenwoordiging van vrouwen in onderzoekscarrières aan te pakken, 2) de genderdimensie te integreren in alle onderzoeksdomeinen en 3) onderzoekscentra te moderniseren, en dan vooral hun personeelsbeleid.


 

Over de beschikbare talen

De website „Wetenschap: echt iets voor meisjes!” verstrekt informatie in alle officiële EU-talen. Toch kan het gebeuren dat er op een gegeven moment bepaalde inhoud in de gekozen taal ontbreekt, omdat die nog moet worden vertaald.

Verder dient opgemerkt dat het referentiepunt de Engelse versie is (het Engels is de brontaal van alle vertalingen).