This site has been archived on 16/12/2015
16/12/2015
(click for more information)
Badania i innowacje
Nauki ścisłe są dla dziewczyn!
Accessibility tools

Service tools

Język

Navigation path

Menu główne

Informacje o stronie

Trwająca przeszło 3 lata kampania „Nauki ścisłe są dla dziewczyn!” ustępuje miejsca trzyletniemu projektowi „Hypatia”, finansowanemu ze środków unijnego programu na rzecz badań i innowacji „Horyzont 2020”.

Projekt „Hypatia” będzie opierał swoje działania na wynikach kampanii „Nauki ścisłe są dla dziewczyn!” i będzie skierowany do dziewcząt i chłopców w wieku 13–18 lat w środowisku szkolnym, jak i poza nim. Celem projektu jest zachęcenie tych młodych ludzi do kształcenia się w kierunkach związanych z naukami ścisłymi, technologią, inżynierią i matematyką. Jednocześnie projekt ma również zwrócić uwagę nauczycieli tych przedmiotów na nauczanie w sposób sprzyjający równemu traktowaniu płci.

Aby to osiągnąć, w projekt zaangażowane zostaną centra naukowe, muzea, szkoły, instytucje badawcze, przedstawiciele przemysłu, eksperci w zakresie równego traktowania płci oraz same nastolatki. Współpraca tych wszystkich grup na poziomie krajowym i ogólnoeuropejskim będzie możliwa dzięki utworzeniu centrów, których zadaniem będzie wspieranie rozwoju projektu i organizacji działań w jego ramach.

Kampania „Nauki ścisłe są dla dziewczyn!” będzie kontynuowana w ramach projektu „Hypatia”.

Przejmuje on stronę na portalu Facebook, dzięki czemu nadal będą tam udostępniane informacje dotyczące kobiet nauki. Ponadto w marcu 2016 r. zostanie uruchomiona strona internetowa projektu — jest na co czekać! Mamy nadzieję, że nadal będą Państwo śledzić postępy tej inicjatywy.

Informacje ogólne

21 czerwca 2012 r. komisarz UE do spraw badań, innowacji i nauki, Máire Geoghegan-Quinn, zainicjowała kampanię „Kobiety w dziedzinie badań i innowacji”, aby zachęcić większą liczbę kobiet do podjęcia kariery badawczej.

W 2012 r. kobiety stanowiły 46% absolwentów studiów doktoranckich w UE, jednak wśród naukowców było ich tylko 33%. Zaledwie 20% czołowych pracowników akademickich stanowiły kobiety, a tylko w jednym z dziesięciu uniwersytetów w Unii Europejskiej rektorem była kobieta. Europa potrzebuje więcej badań i innowacji, by pobudzić wzrost oraz tworzenie miejsc pracy, więc niewystarczająca reprezentacja kobiet w dziedzinie badań jest zarówno niesprawiedliwa, jak i szkodliwa dla wzrostu gospodarczego.

Kampania, prowadzona pod hasłem „Nauki ścisłe są dla dziewczyn!”, jest skierowana do dziewcząt w wieku 13–18 lat – zwłaszcza tych, które w przeciwnym razie nie byłyby zainteresowane karierą badawczą – i zachęca je do podjęcia nauki w kierunku nauk ścisłych. Umożliwiając internetowe i bezpośrednie kontakty z inspirującymi kobietami uczonymi, kampania dostarcza nastolatkom praktycznych informacji o ekscytujących aspektach i wyzwaniach związanych z pracą w zawodzie badacza lub inżyniera.

Od 2013 r. kampania „Nauki ścisłe są dla dziewczyn!” prowadzona jest we współpracy z innymi europejskimi inicjatywami, takimi jak Konkurs Prac Młodych Naukowców Unii Europejskiej (EUCYS) i finansowany przez UE projekt „SCIENTIX”, europejska platforma dla nauczycieli przedmiotów ścisłych.

Za sprawą partnerstwa z projektem SCIENTIX kampania koncentruje się teraz również na nauczycielach, zwiększając ich świadomość w zakresie równości płci w klasie.

Kampania „Kobiety w dziedzinie badań i innowacji” stanowi część ogólniejszej strategii UE na rzecz równości płci w badaniach i innowacji.Obejmuje ona szeroką gamę działań mających na celu: 1) zaradzenie niewystarczającej reprezentacji kobiet wśród badaczy, 2) uwzględnienie problematyki płci we wszystkich obszarach badań oraz 3) modernizację instytucji badawczych, zwłaszcza w dziedzinie zarządzania zasobami ludzkimi.

 

Informacje o dostępnych językach

Strona internetowa „Nauki ścisłe są dla dziewczyn!” zawiera informacje we wszystkich językach urzędowych UE. W przypadku niektórych treści poszczególne wersje językowe mogą jednak być tymczasowo niedostępne do chwili ich przetłumaczenia.

Ponadto należy pamiętać, że punkt odniesienia stanowi wersja w języku angielskim, gdyż wszystkie tłumaczenia są wykonywane z tego języka.