This site has been archived on 16/12/2015
16/12/2015
(click for more information)
Badania i innowacje
Nauki ścisłe są dla dziewczyn!
Accessibility tools

Service tools

Język

Navigation path

Menu główne

Joanna Zmurko

Uwaga: oglądając film na tej stronie, nie korzystasz już z ochrony rozporządzenia (WE) nr 45/2001 o ochronie danych osobowych.