This site has been archived on 16/12/2015
16/12/2015
(click for more information)
Výskum a inovácie
Veda – to je dievčenská záležitosť!
Accessibility tools

Service tools

Jazyk

Navigation path

Hlavné menu

O tejto lokalite

Kampaň Veda: to je dievčenská záležitosť! po viac ako trojročnej činnosti odteraz prechádza do trojročného projektu s názvom Hypatia, ktorý je financovaný z programu Horizont 2020 – rámcového programu pre výskum a inováciu.

Činnosti v rámci projektu Hypatia budú založené na odkaze kampane, so zapojením 13 až 18-ročných dievčat a chlapcov do školského prostredia, ako aj mimo neho. Cieľom bude zapojenie týchto tínedžerov do STEM (vzdelanie v oblasti vedy, technológie, inžinierstva a matematiky) pri zohľadnení rodovej rovnosti a riešenie postojov odborníkov v oblasti vzdelávania v oblasti STEM smerom k postupom, pri ktorých sa zohľadňuje rodová rovnosť.

V projekte Hypatia sa na tento účel spoja vedecké centrá a múzeá, školy, výskumné ustanovizne a priemysel s odborníkmi na rodovú rovnosť a samotnými tínedžermi. Tieto skupiny zainteresovaných strán budú prostredníctvom centier na vnútroštátnej a európskej úrovni spolupracovať v oblasti spoločného rozvoja obsahu a spoločného organizovania činností.

Kampaň pokračuje v projekte Hypatia!

Hypatia preberá stránku na facebooku, takže naďalej budete objavovať správy o ženách vo vede! Okrem toho bude od marca 2016 dostupná webová lokalita projektu Hypatia: sledujte! Veríme, že kampaň budete sledovať!

Kontext

Dňa 21. júna 2012 odštartovala komisárka EÚ pre výskum a inovácie Máire Geogheganová-Quinnová kampaň Ženy vo svete výskumu a inovácií s cieľom podporiť viac žien, aby si zvolili vedecko-výskumnú kariérnu dráhu.

V roku 2012 ženy predstavovali 46 % študentov postgraduálneho štúdia (PhD.) v EÚ. Medzi výskumnými pracovníkmi však ženy tvorili len 33 %. Iba 20 % špičkových akademických pracovníkov boli ženy a len jedna z desiatich univerzít v Európskej únii mala rektorku. Európa potrebuje viac výskumu a inovácií na podporu rastu a vytvárania pracovných miest. Nedostatočné zastúpenie žien vo výskume je preto nielenže nespravodlivé, ale aj škodlivé pre hospodársky rast.

Pod heslom „Veda – to je dievčenská záležitosť!“ sa kampaň zameriava na dievčatá vo veku 13 až 18 rokov, a to najmä na tie, ktoré by sa za normálnych okolností o kariéru v oblasti výskumu nezaujímali, pričom ich podporuje v štúdiu vedeckých odborov. Kampaň formou internetových aj živých aktivít s inšpiratívnymi vedkyňami, ktoré môžu slúžiť ako vzor, oslovuje tínedžerky a sprostredkúva im skutočné informácie o tom, aké napínavé je byť profesionálnou vedkyňou alebo inžinierkou.

Od roku 2013 sa kampaň „Veda – to je dievčenská záležitosť!“ spojila s ďalšími európskymi iniciatívami, ako je Súťaž Európskej únie pre mladých vedcov (EUCYS) či projekt financovaný EÚ SCIENTIX – európska platforma pre učiteľov vedeckých predmetov.

Kampaň sa prostredníctvom partnerstva s projektom SCIENTIX odteraz zameriava aj na učiteľov a zvyšuje povedomie o rodovej rovnosti v škole.

Kampaň Ženy vo svete výskumu a inovácií je súčasťou širšej stratégie EÚ zameranej na rodovú rovnosť v oblasti výskumu a inovácií. Zahŕňa širokú škálu činností, ktoré majú za cieľ 1) riešiť nedostatočné zastúpenie žien v profesionálnom výskume, 2) začleniť hľadisko rodovej rovnosti do všetkých oblastí výskumu a 3) modernizovať výskumné ústavy, najmä v oblasti riadenia ľudských zdrojov.

Dostupné jazyky

Na internetových stránkach kampane „Veda – to je dievčenská záležitosť!“ nájdete informácie vo všetkých úradných jazykoch EÚ. Niekedy sa však môže stať, že určitý obsah je v požadovanej jazykovej verzii nedostupný a čaká sa na jeho preklad.

Ďalej upozorňujeme, že referenčným zdrojom je anglická jazyková verzia (angličtina slúži ako zdrojový jazyk pre všetky preklady).