This site has been archived on 16/12/2015
16/12/2015
(click for more information)
Forskning och innovation
Naturvetenskap – tjejer gör skillnad!
Accessibility tools

Service tools

Språk

Navigation path

Huvudmeny

Elingenjör

Elingenjör

Elingenjörer formger, utvecklar och övervakar tillverkningen av elektrisk utrustning. De kan arbeta med vilken som helst av de miljontals produkter som använder el – från medicinska instrument till mikrovågor. Deras kunskaper kan tillämpas på många områden och de blir allt viktigare inom transportsektorn.

Som elingenjör kan du göra följande:

  • Utveckla flygnavigeringssystem.
  • Förbättra prestandan för elmotorer, som nu används i allt högre grad inom elbilsindustrin.

Genom ditt arbete skulle du förbättra elbilarnas effektivitet och användbarhet, och därmed bidra till att minska växthusgasutsläppen från transportsektorn.