This site has been archived on 16/12/2015
16/12/2015
(click for more information)
Forskning och innovation
Naturvetenskap – tjejer gör skillnad!
Accessibility tools

Service tools

Språk

Navigation path

Huvudmeny

Om webbplatsen

Kampanjen ”Naturvetenskap – tjejer gör skillnad!” har nu hållit på i mer än tre år, och det är dags att lämna över till Hypatia, ett treårigt projekt som finansieras av EU:s forsknings- och innovationsprogram Horisont 2020.

Hypatia kommer att bygga vidare på kampanjen och uppmuntra tjejer och killar på 13–18 år, både inom och utanför skolan. Fokus kommer att ligga på att engagera tonåringarna i naturvetenskap, teknik, ingenjörsvetenskap och matematik, på ett jämställt sätt, och på att förändra attityderna hos de yrkesverksamma inom dessa ämnen så att de antar mer jämställda vanor.

För att åstadkomma detta ska vetenskapscenter och museer, skolor, forskningsinstitutioner och industri sammanföras med jämställdhetsexperter och tonåringarna själva genom Hypatia. Alla de här intressentgrupperna ska arbeta tillsammans på nationell nivå och EU-nivå genom särskilda nav, där innehållet utarbetas och verksamheterna organiseras gemensamt.

Kampanjen fortsätter med hjälp av Hypatia!

Hypatia kommer att ta över Facebook-sidan, så att du kan fortsätta få nyheter om kvinnor inom vetenskapen. Dessutom kommer Hypatias webbplats att finnas tillgänglig från och med mars 2016. Så håll utkik efter det! Vi hoppas du fortsätter följa kampanjen!

Bakgrundsinformation

Den 21 juni 2012 lanserade Máire Geoghegan-Quinn, EU-kommissionär för forskning och innovation, kampanjen ”Kvinnor i forskning och innovation” för att uppmuntra fler kvinnor att välja en karriär inom forskning.

2012 var 46 procent av dem som avlade doktorsexamen i EU kvinnor. Däremot var endast 33 procent av forskarna kvinnor. Endast 20 procent av dem med högst akademisk utbildning var kvinnor och endast en tiondel av alla universitet i EU hade en kvinnlig rektor. Europa behöver mera forskning och innovation för att främja tillväxt och jobbskapande, och därför är kvinnornas underrepresentation inom forskningen både orättvis och dålig för den ekonomiska tillväxten

Under parollen ”Naturvetenskap – tjejer gör skillnad!” riktar sig kampanjen till tjejer i åldern 13–18 år – särskilt de som i normala fall inte skulle vara intresserade av en forskarkarriär – och uppmuntrar dem att studera naturvetenskap. Genom aktiviteter på internet och personliga möten med kvinnliga forskare som är inspirerande förebilder förmedlar kampanjen den spänning och de utmaningar som forskare eller ingenjörer stöter på i yrkeslivet till dessa tonåringar.

Sedan 2013 har kampanjen “Naturvetenskap – tjejer gör skillnad” pågått samtidigt med andra EU-initiativ som t.ex. EU:s tävling för unga forskare och det EU-finansierade projektet ”SCIENTIX”, den europeiska plattformen för lärare i naturvetenskap.

Genom ett samarbete med SCIENTIX-projektet riktar sig den här kampanjen nu även till lärare, och ökar deras medvetenhet om jämställdhet i klassrummet.

Kampanjen ”Kvinnor i forskning och innovation” är en del av en bredare EU-strategi för jämställdhet inom forskning och innovation. Den omfattar ett stort antal olika aktiviteter som syftar till att 1) minska kvinnornas underrepresentation inom forskningsyrket, 2) integrera jämställdhetsaspekten i alla forskningsområden och 3) modernisera forskningsinstitutionerna, särskilt deras personaladministration.

Om tillgängliga språk

På webbplatsen ”Naturvetenskap – tjejer gör skillnad!” ges information på alla officiella EU-språk. Vid vissa tidpunkter och för visst innehåll kan det dock hända att den språkversion du föredrar inte finns tillgänglig i väntan på översättning.

Observera dessutom att det är den engelska språkversionen som är referensram (eftersom engelska är källspråket för alla översättningar).